Stalling

Voor vaste ligplaatsen wordt een liggeld berekend per
m2 ingenomen ruimte, verkregen door vermenigvuldiging van
de grootste lengte en de grootste breedte van het vaartuig.

Zomerseizoen : de periode van 1 april – 1 oktober.
Winterseizoen: de periode van 1 oktober – 1 april.

Tarieven Zomer:
Ligplaats in het water € 25,12 per m2

Tarieven Winter:
Ligplaats in het water € 17,56 per m2
Stalling in de loods € 37,70 per m2 (voor zeilboten op trailer tot 7mtr)
Stalling op de wal € 28,96 per m2

In deze berging is onderhoud aan het vaartuig toegestaan, mits men zich aan de voorschriften houdt.
(zie haven reglement)
Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW. Aan getoonde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
Prijswijzigingen voorbehouden.